JESUS SAVES! Rooma 10:13: Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa. 

Advertisements