JESUS IS LORD! Pismo Hebrejcem 13:8: Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. 

Advertisements