JESUS SAVES! Romerne 10:13: For enhver som enn skal påkalle herrens navn, skal reddes. 

Advertisements