JESUS SAVES! Římanům 10:13: neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ 

Advertisements