JESUS SAVES! Roomlastele 10:13: Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. 

Advertisements